Denali


Denali, 6194 moh, ligger i Alaska og er en del av fjellkjeden Alaska Range. Fjellet er Nord-Amerikas høyeste fjell. Fjellet er også kalt verdens kaldeste fjell, med temperaturer ned mot - 40 º C i høysesongen.

Denali ligger på ca 63 º N, altså litt sør for polarsirkelen, og er med det verdens nordligste 6000-meters fjell. Så langt nord gir de klimatiske forholdene en høydeeffekt som tilsvarer ca 6900 moh i Himalaya.

Denali ble første gang besteget i 1913 av Hudson Stuck. Etter dette er fjellet besteget mange ganger via forskjellige ruter. Allerede i 1903 hevdet Frederick Cook at han hadde vært på toppen, men det ble senere avslørt at han nok ikke hadde der. I 1910 tok en gruppe lokal folk seg opp på Nordtoppen som de trodde var den høyeste på fjellet, men Sørtoppen som Stuck besteg tre år senere er høyere.